Politica de confidențialitate

June 20, 2023

Smart Harvester SRL, cu sediul social în comuna Rediu, satul Poloboc, Str. Polobocului nr. 23C, jud. Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Piatra Neamț sub J27/427/2021, având Codul Unic de Înregistrare 44044882, este operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate conform prevederilor legale menționate în cadrul Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Definiții:

  • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
  • Prelucrarea datelor: operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal
  • Consimțământ : manifestare a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate

Datele cu caracter personal colectate de către Smart Harvester sunt numele utilizatorului, un număr de telefon al acestuia și o adresă de email pentru contact.

Smart Harvester SRL prelucrează datele personale colectate cu scopul de a contacta utilizatorii doritori de mai multe detalii legate de serviciile oferite.

Scopurile colectării sunt: răspunderea la întrebările utilizatorilor ce au folosit formularul de contact și trimiterea de materiale de promovare persoanelor abonate la newsletter.

Prin citirea prezentei Politici de confidențialitate ați luat la cunoștința faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute legal legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Smart Harvester poate actualiza în orice moment prezentul document pentru a aduce completări în vederea protejării datelor și a intereselor utilizatorilor, fiind recomandată verificarea frecventă a acestuia.

SMART HARVESTER SRL